Chakrabalansering

Vid en chakrabalansering vill man lösa upp blockeringar i chakran (energicentra i kroppen) och på så sätt öka energiflödet mellan dem. När vårt energiflöde flödar fritt i kroppen stärks och helas vår fysiska kropp, våra sinnen, våra känslor och vår själ.

Budskap från andevärlden och andra sidan!

Budskap, healing, djurkommunikation, andra sidan.
Guidernas stöd och råd om hur du går vidare i livet!
Sittningar digitalt och fysiska träffar i Stocholm. Andliga inspirationskurser, husrensning, seanser!

Andeguiderna Lotta Stengård och Ewa-Marie Ås, Hall AB rad 10a