Auraläsning

Vårt energifält som omger oss, Auran, kan uppfattas av en del personer. Somliga känner energin, medan andra ser den och dess färger med sin inre syn eller med ögonen. Auran innehåller all vår information och vid en auraläsning kan man få vägledning, svar på och klarhet i många frågor.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Utställare Malin HansenHall CRad 9bForsäljning Behandlingar Auraläsning, Kvinnliga läsningar, Relationsläsningar