Auraläsning

Vårt energifält som omger oss, Auran, kan uppfattas av en del personer. Somliga känner energin, medan andra ser den och dess färger med sin inre syn eller med ögonen. Auran innehåller all vår information och vid en auraläsning kan man få vägledning, svar på och klarhet i många frågor.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Anton Fjodorov Hall AB Rad 4a Forsäljning Kristaller & Stenar Behandlingar Auraläsning, Healing
Lilla Själen Hall AB Rad 10a Forsäljning Behandlingar Auraläsning, Chakrabalansering, Soundhealing
Malin Hansen Hall C Rad 9b Forsäljning Behandlingar Auraläsning, Kvinnlig läsning
Mystic Light Hall AB Rad 11a Forsäljning Behandlingar Auraläsning, Medial vägledning