Stresshantering

Stresshantering handlar om att lära sig känna av och minska stressen i vardagen. Att känna igen stressymtomen och veta vad man ska göra är viktigt för att effektivt kunna hantera stress. I det alltmer stressade samhället har stressrelaterade sjukdomar blivit vanligare. Att kunna hantera stress på ett sätt som fungerar för dig är således viktigare än någonsin.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Just Relax Hall AB Rad 5b Forsäljning Behandlingar Energimassage, Healing, Stresshantering
Loving Guidance-Kärleksfull Vägledning Hall C Rad 18 Forsäljning Behandlingar Djupmassage, Energibalansering, Stresshantering
Pingh Management Hall C Rad 12b Forsäljning Böcker, Utbildning Behandlingar Stresshantering