Vår dagliga strålning giv oss i dag…?

Över hela världen talas det om trådlöst 5G och 6G, ”smart roads and smart cars”, Artificiell Intelligens (AI), och kylskåp som beställer hem mjölk åt dig. Folk oroar sig för hälsoeffekterna av all denna strålning, och frågan är: kan vi skydda oss? Är detta ett galet experiment som kan äventyra livet på jorden, eller är det en livsnödvändighet precis som …

Michelle Phillips is joining us all the way from the US to share her work!

Here is your chance to tap into your DNA and turn on your Soul’s divine blueprint of health, prosperity, abundance, joy, freedom and love! Michelle Phillips is an internationally renowned intuitive, healer, speaker, teacher, author and workshop facilitator. She has appeared on various radio and TV shows worldwide. For over 5 years she was the host of the very popular …

Ljusmeditation – en möjlighet att uppleva ett meditativt tillstånd

Människor mediterar i årtionden för att få uppleva ögonblick av klarhet som kan förändra deras verklighet; få glimtar av sitt sanna jag, känslan av helhet, förståelse och sammanhang. Lucia N°03 kallas ett specialicerat meditationsljus som sägs erbjuda potentialen att kunna nå sådana medvetandetillstånd. Metoden bygger på en neurostimulator som kombinerar ett stroboskop med ett konstant ljus som kan anpassas till …