Energiprodukter

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM - KURSER & FÖREDRAG

Välkommen till “JC” – HALL AB – rad 11a
Maria Nylow – Föredrag 20/9, kurs 21/10, 17/12
Paula & Thoth – Föredrag 27/9, kurs 11-12/11
Bee Thufvesson – Utflykt 29/9, föredrag 15/11
Bengt N – Kurs i Slagruta 7-8/10
Anna-Lena Vikström – Storseans 19/10, kurs 9-10/12
Thomas Jönsson – År 2024 ur ett astrologiskt perspektiv 17/1
PRODUKTER: Bios, Pekare, pendlar, biprodukter
För info. Nyhetsbrev : jordstralningsc@gmail.com

A-Ö
Ö-A