QHHT- Quantum Healing Hypnosis Technique

QHHT har tagits fram av Dolores Cannon och är resultatet av hennes över 45 års hypnosarbete. Genom hypnos kommer klienten till ett annat liv ( tex tidigare i nuvarande liv, parallell-, framtida-, tidigare- eller galaktisk liv) där det finns kopplingar till nuvarande livssituation för att se sambanden, öka förståelsen och hela situationen. Därefter tas kontakt med klientens högre medvetande som svarar på personens frågor samt ger healing. Sessionen påbörjas och avslutas med samtal. QHHT är en väldigt bra metod för att få svar på djupare frågor som tex livssyfte samt för att etablera djupare kontakt med högre medvetandet.