NLP

NLP, eller neuro-lingvistisk programmering, är en metod som fokuserar på att förstå och använda hur vårt sinne (neuro) kommunicerar med språket (lingvistik) och hur dessa mönster kan påverka vårt beteende (programmering). Det handlar om att utforska och optimera sättet vi tänker, kommunicerar och agerar för att uppnå önskade resultat och förändringar i livet. Under en NLP-session utforskar klienten och utövaren tillsammans tankemönster och beteenden. Genom specifika språkliga tekniker och förändringsstrategier skapas positiva förändringar för att främja personlig tillväxt och välbefinnande.
A-Ö
Ö-A
  • Alexander Herold

    Hall ABrad 7b
    Behandlingar: