Aurafotografering

Med speciell teknik eller speciell kamera mäts vårt energifält som omger oss, vår aura, och omvandlas till färger och bilder. Varje färg har en speciell vibration och har en speciell betydelse, kopplade till kroppens sju chakran. Auran innehåller information om vårt förflutna, nutid och framtid. Vid en aurafotografering får man en tolkning av färgerna som ger information om personens egenskaper, hur denne upplever sin livssituation just nu, bl a.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
China Dragon Trading Hall AB Rad 15 Forsäljning Massageprodukter, Spikmattor, Tempurprodukter Behandlingar Aurafotografering
Elisabeth Willenfeldt Samiskt medium & Palli Hall C Rad 18 Forsäljning Behandlingar Aurafotografering, Storseans, Tarot
Helande11 Erik Bäcklin Hall AB Rad 4b Forsäljning Behandlingar Aurafotografering
Ljusets Hjärta Hall AB Rad 2a Forsäljning Behandlingar Aurafotografering, Healing, Numerologi
Må bra med Lotta Hall AB Rad 13 Forsäljning Behandlingar Astrologi, Aurafotografering, Tarot