Atlasbehandling

Atlasbehandling bygger på Atlantomed-metoden. Vi startar med en noggrann undersökning. Sedan behandlas muskler och bindväv utefter hela ryggen och nacken med värme och djupverkande vibrationsmassage. Primärt behandlas punkter i muskelgruppen nackrosetten, omkring översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan. Vi utför inga ryck eller knäckningar.
Atlaskotan - Orsak till besvär?

Huvudvärk – Migrän – Yrsel – Tinnitus – Nackbesvär – Ryggbesvär – Sömnproblem – Trötthet – Mag/Tarmbesvär

Hur kan atlaskotan orsaka den här typen av besvär?
Besök oss i vår monter för konsultation/undersökning Hall C rad 17
För mer information gå till www.atlaskotan.net eller ring 010 330 00 88

A-Ö
Ö-A
  • Atlaskotan

    Hall Crad 17
    Behandlingar:
    Försäljning: