Atlasbehandling

Atlasbehandling bygger på Atlantomed-metoden. Vi startar med en noggrann undersökning. Sedan behandlas muskler och bindväv utefter hela ryggen och nacken med värme och djupverkande vibrationsmassage. Primärt behandlas punkter i muskelgruppen nackrosetten, omkring översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan. Vi utför inga ryck eller knäckningar.
A-Ö
Ö-A
  • Atlaskotan

    Hall Crad 17
    Behandlingar:
    Försäljning: