Änglabord

Änglabord/Andebord/Trollbord – detta fenomen kretsar kring ett bord speciellt konstruerat för att fungera som en kommunikationslänk mellan människor och den andliga världen. Deltagarna samlas runt bordet och ställer frågor till den andra sidan av slöjan mellan världarna. Man kan även genom en tyst önskan begära svar. Bordet, som har tre ben, reagerar genom att röra sig på olika sätt, i en form av dans som är en fysisk manifestation av de energier som samlas från både deltagarna och den andliga världen. Det är i denna ”dans” kommunikationen tar form. De tre huvudsakliga rörelserna är: en rörelse för att uttrycka "ja," en annan för att uttrycka "nej," och en tredje som används för att bokstavera eller räkna, bordet kan även fysiskt luta sig mot personen som en kram från andra sidan.
A-Ö
Ö-A
  • Andliga klubben

    Hall ABrad 9b