Airnergy Therapy

Airnergy utnyttjar biosyntesens princip att reaktivera syre på samma sätt som i naturen. Genom att optimera syreutnyttjandet i cellerna ökas bildandet av antioxidativa enzymer, vilket minskar produktionen av fria radikaler och stimulerar kroppens förmåga att avgifta och föryngra sig.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Utställare CHI Awakening AcademyHall ABRad 13Forsäljning HälsoprodukterBehandlingar Airnergy Therapy, Biosonic Therapy, Dynamic Health Assessment