Airnergy Therapy

Airnergy utnyttjar biosyntesens princip att reaktivera syre på samma sätt som i naturen. Genom att optimera syreutnyttjandet i cellerna ökas bildandet av antioxidativa enzymer, vilket minskar produktionen av fria radikaler och stimulerar kroppens förmåga att avgifta och föryngra sig.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
CHI Awakening Academy Hall AB Rad 13 Forsäljning Hälsokost Behandlingar Airnergy Therapy, Biosonic Therapy (Sound healing), Dynamic Health Assessment