Allmänna villkor vid biljettköp

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Om du förlorar din biljett, kontakta Harmoni Expo AB, så skickar vi ut en ny biljett. Observera att eBiljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Harmoni Expo AB.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Harmoni Expo AB förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Harmoni Expo AB´s villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden köper biljetter för kommersiellt bruk. Harmoni Expo AB kan även besluta att inte återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta Harmoni Expo AB.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Harmoni Expo AB sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Personuppgifter
Harmoni Expo AB hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Vid köp av biljett får du automatiskt vårt nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken längst ned i brevet.