Vår dagliga strålning giv oss i dag…?

Över hela världen talas det om trådlöst 5G och 6G, ”smart roads and smart cars”, Artificiell Intelligens (AI), och kylskåp som beställer hem mjölk åt dig. Folk oroar sig för hälsoeffekterna av all denna strålning, och frågan är: kan vi skydda oss? Är detta ett galet experiment som kan äventyra livet på jorden, eller är det en livsnödvändighet precis som rent vatten, ren luft, omtanke och kärlek?

Olle Johansson, docent och universitetslektor på Institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet har arbetat främst med att studera elektromagnetisk strålning och dess hälsoeffekter. Hör honom berätta om den senaste forskningen inom ämnet.
Harmoni Expo´s scen lördag och söndag kl 14.00.