Scenprogram 7-8 april 2018

HÖSTENS SCENPROGRAM KOMMER INOM KORT
Vårt scenprogram erbjuder inspirerande föredrag från nationella och internationella inspiratörer inom det alternativa levernet.
Här vill vi erbjuda dig livskunskaper, praktiska verktyg och tekniker som du kan använda för att uppleva mer av det du vill ha i ditt liv.

Scenen hittar du Hall C.

11.00 – 11.30 | Stefan Hedman

Första hjälpen för högsensitiva

Kom och lär dig det bästa och mest effektiva sättet att skydda dig mot påverkan utifrån. Skyddet är helt gratis och du kan ha stor nytta av det resten av ditt liv. Skyddet gör att du slipper bli utsatt för onödiga känslosvängningar och gör att du också får mindre irritation och mindre ilska i kroppen. Med mer harmoni i kroppen blir det enklare att känna dina egna känslor och du kan också bli av med spänningar och smärtor.

11.30 – 12.00 | Branka Okeijn

Änglaterapi – öppnar dina andliga sinnen

Änglar är en sorts kärleksfull ljusenergi och själva ordet ängel fungerar som ett kodord vilket öppnar dörren för energin att strömma in i ditt energisystem där den kan manifestera sig på olika sätt. Branka Okeijn, Angel Therapist®, andlig lärare och inspiratör berättar om sin egen kontakt med änglar och hur även du kan koppla dig samman med änglarnas vägledning, få djupare insikter och expandera ditt medvetande.

12.00 – 12.30 | Zarathustra

Back to Presence: The Alchemy of Love (Lör)

Long ago, Zarathustra discovered that love is the true healer. When we begin to love & accept ourselves fully, despite our shadow sides and core wounds, healing automatically happens. The alchemy happens when we turn the poison into medicine in our lives. We change our perception and start being grateful for every thing, person and circumstance who has made us who we are today. Love is your power and love wins everything in the end.

Overcome anxiety by entering into 5th dimension (Sön)

Are you suffering from anxiety, fear and negative thoughts?
Zarathustra has helped thousands of people to overcome anxiety and discover inner peace through entering 5th Dimensional consciousness. In this empowering lecture you will be given tools to raise your vibrations to a higher frequency to bypass anxiety, fear & negative thoughts and enter into a world of inner peace, bliss and self love.

12.30 – 13.00 | Camilla Elfving

Själsresor och högre medvetandetillstånd

Camilla Elfving är ett spiritualistiskt medium som även har utomkroppsliga resor där hon färdas till högre dimensioner i sin astralkropp. Camilla Elfving kommer att berätta om det fantastiska med att lämna kroppen och se andra verkligheter och parallella dimensioner. Att rädslan för döden försvinner och att man får djup andlig insikt genom Själsresor. Publiken får ställa frågor och Camilla beskriver hur man gör för att se högre verkligheter.

13.00 – 13.30 | Jannie Vidéen

Upplevelser från John of God –
Insikter som skapar förändringar

Under många år har jag varit en person med stort ego, haft stort kontrollbehov, försökt vara tuffast och oftast oberörd när något tragiskt har hänt.
Sedan min första resa till John of God i Abadiania, Brasilien har jag fått väldigt många insikter, som i sin tur lett tillmånga stora förändringar.
Välkomna till att lyssna på hur jag förändrade mitt liv.

14.00 – 14.30 | Anette Polsk

YogaPsykologi

YogaPsykologi ser människan utifrån ett helhetsperspektiv och skapar medvetenhet och förändring med hjälp av konkreta verktyg och frigörande övningar.
Vi utforskar känslor, tankar, kropp, röst och beteende men också människan ur ett energiperspektiv.
Anette jobbar som legitimerad psykolog, yogalärare, MBSR- och CBMT instruktör. Hon har tidigare arbetat som certifierad Rosenterapeut och konsult inom OBM. Besök henne i Hall C, rad 18

14.30 – 15.00 | Bart Smyth

Healing and Stress Elimination Fast+Fun

Come experience your source, your undeniable knowing from this experience will open doors unknown, as well, you will bring tools with you to bring ease and confidence into every area of your life!
Beyond thought, we have the most powerful computer in the world and, wouldn’t you like to learn the secrets to unlimited potential. You already have it.
Bart has 30 years of experience in health, fitness, is an author and trainer.
Welcome!

15.00 – 15.30 | Michelle Phillips

Heal KarmicDNA & Activate New DNASystems

Michelle shares “The Creators” explanation of the higher picture of our collective Ascension, of the Shadows Karmic completion, of our multidimensional Souls Awakening and the DNA code activating of our New Earth. Recieve a group healing/ New Lifetime -DNA activations. Michelle is an internationally known spiritual medium, intuitive healer, teacher, workshop facilitator and the author of 4 books channeled from the Creator.

15.30 – 16.00 | Adam Gil Lazaro

Miracle Brain

Vill du öka ditt medvetande och aktivera dina egna möjligheter till att skifta ditt liv?
Leva ditt liv i skapande av mirakler?
Med hjälp av olika Yogi tekniker samt guidade meditationer, unika mantran och ljud vibrationer ger Adam Gil Lazaro dig en unik möjlighet till detta skifte.

16.30 – 17.00 | Falun Gong

Qigong – introduktion och prova på

Falun Dafa även kallad Falun Gong, är en metod för självkultivering på hög nivå inom Buddha-skolan. Det är en metod i vilken assimilering till universums högsta egenskaper – Zhen, Shan, Ren (Sanning, Godhet, Tålamod) utgör grunden. Här får du möjlighet att se och prova på en introduktion till Qigong.