Utprovning och försäljning av anatomiska hålfotsinlägg.