Terapeutisk healing

Terapeutisk och energitransformerande healing är en healingmetod som på ett mjukt och kärleksfullt sätt helar de djupaste trauman, de starkaste övertygelserna och frigör den kraft och självklara självkärlek som finns inom oss alla. Du kan gå till en terapeutisk healer för att du: Känner att du sitter fast, eller helt enkelt inte mår bra. Har starka känslor av sorg, ilska, skam eller förtvivlan. Vill gå till botten med ett barndomstrauma. Vill förstå mer om dig själv och den förändring vi alla är i. Har en relation som behöver helas och förstås. Du har mönster som du upprepar om och om igen. Har problem med kroppen, och vill förstå det som kan ligga bakom de fysiska yttringarna.
A-Ö
Ö-A