Medial vägledning/rådgivning

Vid medial vägledning fås och förmedlas budskap från andevärlden för att stötta, guida och inspirera mottagaren till att gå i en riktning i livet som gagnar denne.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar