Kroppsterapi

Li Tadaa - Increase Your Pleasure!

Li Tadaa är holistisk terapeut och lustcoach som sedan 15 år har utforskat kontakten med kroppen genom dans, lust och somatisk terapi. Hon har förmågan att ta dig till här och nu – att släppa på oro och dissociation och hjälpa dig att stå i ditt eget center.

Kom på Li’s föredrag eller till montern för somatisk terapi och lustfyllda genuina möten.
Läs mer på www.litadaa.com

A-Ö
Ö-A
  • Li Tadaa

    Hall ABrad 2a
    Behandlingar: