Kristen healing

I kristen healing används ofta handpåläggning i kombination med bön. Detta anses frigöra krafter som hjälper till det inre (känslomässiga, mentala, psykologiska) helandet och därigenom vidare till det fysiska helandet.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Utställare Sjöbergs FörlagHall CRad 16bForsäljning BöckerBehandlingar Kristen healing