Heart opening

Medveten och omedveten oro, sorg samt stress påverkar oss fysiskt och gör att vi kan få låsningar exempelvis mellan skulderbladen. Fysisk påverkan såsom monotont arbete, tunga lyft men även mycket stillasittande kan skapa muskulära spänningar som i sin tur även skapar blockeringar i våra energibanor. Genom att lösa upp energiblockeringar i hjärtchakrat och spända muskler kopplade till detta, ökar flödet och möjligheten till kärlek, välbefinnande och lyckokänslor.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Utställare All of LifeHall CRad 18Forsäljning Behandlingar Earth connection, Heart opening, Therapeutic flying