Friskvård

Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, d v s att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor och på så sätt förebygga sjukdomar. 

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Sadholms Akademi Hall AB Rad 11b Forsäljning Yrkesutbildningar Behandlingar Coaching, Friskvård