Friskvård

Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, d v s att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor och på så sätt förebygga sjukdomar. 

A-Ö
Ö-A