Dödsdoula

En dödsdoula är i tjänst för en döende och dess närstående under den sista tiden i livet här på jorden, genom döden och bortom. Hens hjärtesak är att dela med sig av sin kunskap om hur vi kan förbättra vårt förhållande till döden och släppa begränsande rädslor.
A-Ö
Ö-A