Cosmic Language

Cosmic Language (kosmiskt språk) består av ljuskoder och är en kanaliserad form av Helig Geometri i ord och ljud. Ljuskoderna fungerar som stöd i Uppstigningen genom att aktivera och öppna upp nya energiflöden där ny information överförs. Genom språket överförs kunskap och visdom, och vårat DNA aktiveras så att vi börjar minnas vår sanna stora potential. Språket fungerar som en länk mellan oss och våra Stjärnsystrar och bröder från andra planeter, för att öppna upp för en närmare kontakt - First Contact. Cosmic Language liknar Light Language, men är helt och hållet fokuserat på Uppstigningen i vår tid och First Contact.
Zoë och High Vibe Tribe – Thé Lounge

Plattformen med det bästa inom andlig och personlig utveckling.
Vi bjuder på högfrekvent thé i vår High Vibe Lounge!

Nordic Light Healing – Cosmic Language – Ljuskoder – 432Hz musik – Programmerade kristaller – DNA aktiveringar – Attraktionslagen – Poddcast

Zoë på Scenen och Hyllan – ”Ljuskoder för Den Nya Jorden” – GRATIS. Bada i högfrekventa energier tillsammans med oss – Hall AB Rad 3b! www.zoeland.se och  www.highvibetribe.se

A-Ö
Ö-A
  • Zoëland

    Hall ABrad 3b