Cosmic Language

Cosmic Language (kosmiskt språk) består av ljuskoder och är en kanaliserad form av Helig Geometri i ord och ljud. Ljuskoderna fungerar som stöd i Uppstigningen genom att aktivera och öppna upp nya energiflöden där ny information överförs. Genom språket överförs kunskap och visdom, och vårat DNA aktiveras så att vi börjar minnas vår sanna stora potential. Språket fungerar som en länk mellan oss och våra Stjärnsystrar och bröder från andra planeter, för att öppna upp för en närmare kontakt - First Contact. Cosmic Language liknar Light Language, men är helt och hållet fokuserat på Uppstigningen i vår tid och First Contact.
A-Ö
Ö-A