Cosmic Flush

Cosmic Flush och Chakrabalansering

Kom och stärk din energi och dina chakran med hjälp av Cosmic Flush och Chakrabalansering. Hos oss hittar du information om onlinekursen Divine Oneness Healing som startar till hösten www.divineonenesshealing.se

Två nya böcker som beskriver innehållet i Divine Oneness Healing finns till försäljning: Ljusbärarens Handbok samt 20 Magiska Meditationer. Varmt välkomna till Hall AB rad 16 – där finns vi!