Atalanta-Healing med QM

En healingform där man anser att alla minnen från våra tidigare liv finns lagrade i våra celler, i vårt DNA. Under healingen aktiveras DNA-koderna och inkapslad information och kraft (karma, upplevelser och händelser från tidigare liv) öppnas upp och väcker din inre gudomliga visdom och styrka. Aktiveringen av kraftkapslarna kallas Quantum Metamorphosis (QM).

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Utställare Mustafa KuyucuHall ABRad 14Forsäljning Behandlingar Atalanta-Healing med QM, Kanaliserad vägledning