Andlig Läkning

Din fysiska, din andliga och din energikropp samt eventuella känsloblockeringar i själen scannas av med hjälp av andevärlden. Du får verktyg och råd så att du kan läka din själ och växa andligt och personligt.

UtställareHallRadForsäljningBehandlingar
Sri Babaji Kriya Yoga Studio Hall C Rad 18 Forsäljning Behandlingar Andlig Läkning, Meditation, Yoga
UNIVERSAL SUFI ORDER Hall AB Rad 9b Forsäljning Andlig läkning, Heart Awakening Behandlingar Andlig Läkning, Heart Awakening
Uppvaket Hall AB Rad 9b Forsäljning Behandlingar Andlig Läkning, Personlig utveckling