Behandlingar

Airnergy Therapy

Airnergy utnyttjar biosyntesens princip att reaktivera syre på samma sätt som i naturen. Genom att optimera syreutnyttjandet i cellerna ökas bildandet av antioxidativa enzymer, vilket minskar produktionen av fria radikaler och stimulerar kroppens förmåga att avgifta och föryngra sig.

Visa utställare
Akashaläsningar

Akasha-Arkivet, eller Livets bok, anses vara ett icke-fysiskt, universellt bibliotek innehållande information om Alltet, hela Skapelsen. Akasha-Krönikan är en s k tidskrönika där alla händelser i världsalltet, sedan Skapelsens början, registreras i en energimatris. I Akasha-Krönikan finns alla våra liv nedskrivna, inklusive våra framtida liv. Vid en Akashaläsning kanaliserar ett medium kunskap, visdom och annan information från Akasha-arkivet.

Visa utställare
Akupressur

Akupressur, världens äldsta läkekonst, är som akupunktur utan nålar.  Du ligger påklädd och avspänd. Akupressören trycker på särskilda punkter, akupunkter på dig. Behandlingen balanserar kropp och sinne genom att låta din livsenergi flöda fritt och harmoniskt. Du kommer i balans.

Visa utställare
Akupunktur

Akupunktur är en nålbehandling som har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Behandlingen påverkar nervsystemets elektrokemiska samspel, lymf- och blodflödet, inre organ, immunförsvaret samt frisätter hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående.

Visa utställare
Allergibehandlingar

En behandling mot överkänslighet och allergier kan utföras med många olika slags alternativa behandlingsmetoder. Ofta kombineras behandlingen med kost- och näringsrådgivning, förslag på örter m m.

Visa utställare
Andekontakt

Vid andekontakt fås budskap, hälsningar och healing från någon i andevärlden. Det kan vara f d anhöriga som inte längre lever på jorden, guider och vägledare eller andra andar i andevärlden. Används vid bland annat Andlig/Medial vägledning, healing och av medium vid privata eller publika seanser.

Visa utställare
Andlig healing

Healern ”lånar ut” sin kropp och sina energibanor till andevärlden som därigenom kan använda healerns kropp för att sända helande energier till mottagaren. Healerns behandling kanaliseras och styrs av ”instruktioner” från andevärlden.

Visa utställare
Andlig kirurgi

Andlig kirurgi är en icke-fysisk healingform (se Healing) som baseras på tanken att varje fysisk åkomma har en emotionell orsak. Undertryckta känslor, ilska och rädslor t ex, påverkar även vår fysiska kropp och skapar spänningar som blockerar energiflödet. Blockeringarna underlättar även för ämnen ”utifrån” som t ex kemikalier, luftföroreningar och tillsatser i mat att få fäste i kroppen, som i sin tur kan orsaka sjukdomar. Vid andlig kirurgi arbetar man alltså holistiskt, med kropp, själ och sinne.

Visa utställare
Andlig vägledning

Vid andlig vägledning fås och förmedlas budskap från andevärlden för att stötta, guida och inspirera mottagaren till att gå i en riktning i livet som gagnar denne.

Visa utställare
Andliga resor

I ett meditativt tillstånd gör du en inre resa där du kan mötas av en fantastisk miljö som representerar dig, du kan få möta ditt kraftdjur, få budskap och healing från andliga guider eller träffa anhöriga som finns i andevärlden.

Visa utställare
Anhörigkontakt

Ett medium söker förmedla och påvisa kontakt med någon av dina anhöriga i andevärlden. Det blir många gånger ett kärt och helande möte för själen.

Visa utställare
Asiatisk yogamassage

En massageform där massören frigör blockeringar i kroppens energiflöde och stretchar ut klientens muskler och leder med hjälp av sina händer och fingrar, knän, fötter och armbågar. En massage som ger vila och avslappning i både kropp och själ.

Visa utställare
Astrologi

Astrologi är en stjärntydningslära som uppstod i Mellanöstern för flera tusen år sedan och bygger på hur vi påverkas av olika himlakroppar. Det finns många olika astrologiska tekniker, en av de vanligaste är det personliga horoskopet.

Visa utställare
Atalanta-Healing med QM

En healingform där man anser att alla minnen från våra tidigare liv finns lagrade i våra celler, i vårt DNA. Under healingen aktiveras DNA-koderna och inkapslad information och kraft (karma, upplevelser och händelser från tidigare liv) öppnas upp och väcker din inre gudomliga visdom och styrka. Aktiveringen av kraftkapslarna kallas Quantum Metamorphosis (QM).

Visa utställare
Atlasbehandling

Atlasbehandling bygger på ATLANTOtec-metoden. Vi startar med en noggrann undersökning. Sedan behandlas muskler och bindväv utefter hela ryggen och nacken med värme och djupverkande vibrationsmassage. Primärt behandlas punkter i muskelgruppen nackrosetten, omkring översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan. Vi utför inga ryck eller knäckningar.

Visa utställare
Aura-Soma

Aura Soma är ett unikt färgsystem som stödjer den personliga utvecklingsprocessen. Det är baserat på färger, örter och kristall-energier blandade i 115 olika kombinationer förvarade i lika många flaskor. Genom ditt eget val av färger förstärks din medvetenhet om dig själv och ditt ansvar för de utmaningar du möter i livet. För att få den bästa effekten av en konsultation behöver man smörja oljan på kroppen.

Visa utställare
Aurafotografering

Med speciell teknik eller speciell kamera mäts vårt energifält som omger oss, vår aura, och omvandlas till färger och bilder. Varje färg har en speciell vibration och har en speciell betydelse, kopplade till kroppens sju chakran. Auran innehåller information om vårt förflutna, nutid och framtid. Vid en aurafotografering får man en tolkning av färgerna som ger information om personens egenskaper, hur denne upplever sin livssituation just nu, bl a.

Visa utställare
Automatskrift

Meddelanden och budskap mottas och förmedlas, via ett medium, direkt från andevärlden och som skrivs ner på papper. Vid automatskrift styrs handen som skriver, av någon i andevärlden, ej av handens ”ägare”.

Visa utställare
Ayurvedamassage

Inom Ayurveda anser man att en utvärtes behandling är lika effektiv som en invärtes och man vill uppnå balans i både kropp och själ. Massagen ges oftast under tystnad för att för att ge avslappning, vila, inre lugn och ro. Vid massagen används en basolja med tillsatta örter eller eteriska oljor, valda utifrån varje individs behov.

Visa utställare
Benlängdskorrigering

Har man olika långa ben försöker musklerna i kroppen att kompensera skevheten vilket skapar spänningar i muskler i hela kroppen. Vid Benlängdskorrigering vill man lösa upp dessa muskelspänningar. Behandlingen är behaglig och smärtfri och utförs på fötterna.

Visa utställare
Bildtolkning

En teckning/målning består av information av skaparens inre och undermedvetna jag. En bildtolkare analyserar bilden i minsta detalj – form, färg, symboler, deras placering i bilden och på pappret o s v. En bildtolkare lyfter fram den information och budskap som bilden innehåller vilka kan vara till stor hjälp för att öka förståelsen för sig själv, sina egenskaper, beteende- och känslomönster. En bildtolkning hjälper bildskaparen att ta sig framåt i livet på ett mer givande, konstruktivt och positivt sätt.

Visa utställare
Biomagnetism

En metod baserad på de fysiska effekter som starka magneter utövar på kroppen. Biomagnetism är en metod för både diagnostik och behandling. Vid en behandling appliceras starka magneter på olika ställen på kroppen baserad på diagnostiken man fått fram.

Visa utställare
Biosonic Therapy

KBM, inspirerad av idén från en av de mest kända forskarna i världen, Dr Itokawa Hideo, är en innovativ enhet som omvandlar ljudet av musikaliska melodier och rytmer till vågor som skapar harmonisk massage på cellulär nivå i våra vävnader och organ. Lugnande lågfrekvent musik leds till kroppen i form av vibrationer medan samma musik spelas upp för hjärnan, vilket ger djupgående inverkan på 7 chakran och övergripande välmående.

Visa utställare
Blodanalys

Genom Blodanalys kan man i blodet se hur matsmältningen och immunförsvaret fungerar. Mage och matsmältning är bland de viktigaste funktionerna i kroppen och bör därför åtgärdas i första hand, så att näringen bättre kan tas upp och kroppen stärks och får mer energi. Med hjälp av Blodanalys kan man se processer som pågår långt innan sjukdom uppträder. Blodanalys används därför i både förebyggande och läkande syfte.

Visa utställare
Breema

Breema är en kroppsbehandling som utförs med hjälp av att bl a stryka, vagga, klappa, hålla och sträcka ut kroppen på ett mjukt sätt. Man arbetar med kroppen med hjälp av rörelser och beröring men samtidigt “berörs” också mottagaren både andligt och mentalt.

Visa utställare
Bön

En önskan sänds till ”högre makter”, oavsett religionstillhörighet, om hjälp och guidning beträffande något som man vill få hjälp med.

Visa utställare
Chakrabalansering

Vid en chakrabalansering vill man lösa upp blockeringar i chakran (energicentra i kroppen) och på så sätt öka energiflödet mellan dem. När vårt energiflöde flödar fritt i kroppen stärks och helas vår fysiska kropp, våra sinnen, våra känslor och vår själ.

Visa utställare
Coaching

Inspiration och guidning för ens inre utveckling, för att bryta destruktiva mönster, till att gå en mer konstruktiv och givande väg framåt. Coaching kan göras med hjälp av många olika metoder och läror.

Visa utställare
Djurkommunikation

Vid djurkommunikation tas information emot medialt, från djurets inre till djurkommunikatören. Djurkommunikatören förmedlar sedan den information som djuret förmedlat, till djurägaren. Används ofta då ett djur verkar behöva hjälp/tycks må dåligt, men ägaren inte kan förstå vad det är som tynger djuret.

Visa utställare
Dynamic Health Assessment

By combining proprietary technology based fractal dynamic principle, Alfa and Alfa Energy two in one system provides insight on the dynamics of cardiac rhythms, autonomic system balance, energy consumption, preservation and flow to provide real time bio-feedback on the wellbeing of individuals. In addition to its physiological analysis capacity, this unique system can provide customized treatment music for each individual.

Visa utställare
Energihealing

Se Chakrabalansering, Energibalansering, Healing

Visa utställare
Energimassage

En japansk massageform som har sitt ursprung från Kina och dess tusenåriga tradition av kinesisk traditionell medicin.

Visa utställare
Friskvård

Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsobefrämjande insatser, d v s att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor och på så sätt förebygga sjukdomar. 

Visa utställare
Healing

En alternativmedicinsk verksamhet där man genom andliga metoder försöker öka välmåendet och behandla sjukdomar. Ofta använder healern händerna som denne kanaliserar healingenergin till och vidare till mottagaren, genom att lägga händerna på mottagaren (handpåläggning) eller nära mottagaren. Men en healer kan även sända healing på distans, s k distanshealing, då han eller hon fokuserar på en person eller situation och därigenom kanaliserar den andliga energin dit.

Visa utställare
Hypnos

Ett framkallat tillstånd av avslappning, koncentration och inlevelse som omfattar både kropp och själ. En person under hypnos sover inte, utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre, mer inre fokuserad än yttre. Används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.

Visa utställare
Kanaliserad healing

Se Healing. Healern överlåter sin kropp till andevärlden som kanaliserar healingenergier genom healern till mottagaren.

Visa utställare
Kanalisering

Vid en andlig kanalisering får och förmedlar en person (”kanalen”) information, budskap, känslor eller helande energier från andevärlden till en mottagare.

Visa utställare
Konsultation

Att rådfråga eller överlägga med en person som äger viss kunskap och färdigheter. För att t ex få hjälp till välbefinnande och välmående.

Visa utställare
Kraniosakral behandling

Med mjukt tryck på kroppen behandlas skallens alla ben i förhållande till ryggraden och bäckenet. Metoden löser spänningar i kroppens bindvävnad, återställer trycket i ryggmärgsvätskan och korrigerar små felställningar som påverkar hela kroppen.

Visa utställare
Kristen healing

I kristen healing används ofta handpåläggning i kombination med bön. Detta anses frigöra krafter som hjälper till det inre (känslomässiga, mentala, psykologiska) helandet och därigenom vidare till det fysiska helandet.

Visa utställare
Kroppsbehandling

Vid behandlingar av hela kroppen används ofta dofter (aroma) för att förstärka effekten av behandlingen och avslappningen, många gånger i kombination med massage eller andra terapiformer.

Visa utställare
Kvantfysiska transformationer

Kvantfysiska transformationer skapar, med hjälp av de kvantfysiska teorier som finns, möjlighet för fysiska och emotionella smärtor och begränsningar att släppa. 

Visa utställare
Livscoach

En Livscoach arbetar med att ge tips, motivering, hjälp till prioritering, bistå med nya perspektiv för att hjälpa till insikt/självinsikt och personlig utveckling och därigenom minska stress.

Visa utställare
Livssamtal

Samtal med en terapeut/coach för att hitta en balans i livet, frigöra från gamla beteende- och känslomönster som begränsar, uppmuntra och stimulera till positiva/konstruktiva förändringar för välbefinnandet i både kropp och själ.

Visa utställare
Lymfmassage

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem och är viktigt för vårt försvar mot bl a infektioner. Ett trögt lymfsystem kan bl a ge ödem, svullnad, smärta i nacke och rygg, trötthet, sömnsvårigheter m m. Lymfmassage hjälper lymfsystemet att transportera bort överskottsvätska och slaggprodukter så att immunförsvaret förbättras.

Visa utställare
Medial vägledning/rådgivning

Vid medial vägledning fås och förmedlas budskap från andevärlden för att stötta, guida och inspirera mottagaren till att gå i en riktning i livet som gagnar denne.

Visa utställare
Numerologi

Numerologi är tron på olika tals innebörd, varje tal sägs ha en egen innebörd. Numerologi är en metod som använts i många tusentals år. Med hjälp av en persons namn och födelsedatum kan man med numerologi bl a hjälpa till att förstå människors personligheter och beteendemönster, analysera relationer, hjälp av tidpunkter för händelser och steg man vill ta i livet, spådom osv.

Visa utställare
Progression

Att genom t ex guidad meditation eller hypnos få information om händelser eller var i livet man kommer att befinna sig i framtiden.

Visa utställare
Reconnective healing

Upplev en ny healingupplevelse med frekvenser som kan förändra ditt liv på många olika plan: fysiskt, psykiskt och känslomässigt. RH återkopplar oss till universums fullkomlighet medan den även återkopplar oss till vår egen varelses fullkomlighet och den vi verkligen är. Du kan uppleva större harmoni och balans i ditt liv efter din healingsession.

Visa utställare
Regression

Att genom t ex guidad meditation eller hypnos få information om situationer och händelser som skett tidigare i livet eller få information om vem man varit, hur man har levt eller händelser i ett tidigare liv.

Visa utställare
Reikibehandling

Reiki är en behandlingsmetod där man använder beröring för att lösa upp fysiska och mentala spänningar, vid tex stress och smärta. Reiki aktiverar och stimulerar kroppens egen naturliga förmåga att läka och återställa sig. Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång – en mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ. Reiki är godkänt av Skatteverket som friskvård.

Visa utställare
Reikihealing

Reiki är en behandlingsmetod där man använder beröring för att lösa upp fysiska och mentala spänningar, vid tex stress och smärta. Den förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse hos utövaren, eller den som blir behandlad för att det ska fungera. Reiki är godkänt av Skatteverket som friskvård.

Visa utställare
Seanser

Vid en seans kommunicerar mediet med andevärlden, mediet bjuder in de som kommer från Andra sidan och får dem att lämna budskap om vilka de är och vad som hänt dem. De kan förmedla speciella kännetecken från den döde som klienten kan känna igen. Det kan handla om en speciell doft, en särskild händelse vid dödsögonblicket, om personen omkommit i en olycka eller sjukdom. Du kan eventuellt få svar på frågor till personens ande eller få budskap.

Visa utställare
Shamansk healing

Shamansk healing är en energimedicinsk metod med uråldriga traditioner från bl a de sibiriska och indianska ursprungsbefolkningarna. En shaman arbetar främst med kroppens energifält genom att bl a rensa bort tung energi som blockerar energiflödet och får därigenom kroppes energier att flöda friare.

Visa utställare
Shamansk healingceremoni

Vid shamansk healing används ofta olika ceremonier/ritualer för att bl a skapa närmare och personlig kontakt med naturen, jorden, universum och dess krafter/andar. Genom dessa ceremonier visar man sin uppskattning och tacksamhet för de helande gåvor vi får från dem.

Visa utställare
Shamansk reading

Information från andevärlden till en shaman om vad som behöver ”åtgärdas” vid en healing t ex. Budskap från andevärlden som förmedlas via en shaman till mottagaren, ofta i samband med shamansk healing.

Visa utställare
Shiatsumassage

Detta är en väldigt mjuk men djup behandling av meridianerna – energibanorna – för att balansera energin i våra kroppar. När energin flyter så lever människan mer hälsosamt. Shiatsu-utövare använder sina händer, tummar eller knän och deras medvetenhet för att balansera klientens energikropp. Efter en behandling kan en person uppleva hela sitt egna väsen i balans och i linje med sin egna själ.

Visa utställare
Spiral Stabilisering – muskeltest

Spiral stabilisering är ett test av muskelkedjor.
Här testas din förmåga och dina förutsättningar att aktivera spirala muskelkedjor som kan skapa en uppåtgående kraft vilket ger bättre hållning, avlastar diskar och leder och slappnar av spända muskler.

Visa utställare
Spå dig

Få kanaliserad information om dig själv, och förutse din framtid. Vid spådom används ofta olika hjälpmedel som t ex tarotkort eller kristallkula.

Visa utställare
Storseans

Storseans är när många personer samlas i samma rum/sal, det kan vara allt från tio till 60 personer. Det skapas en speciell känsla, en vibration, av att det är många fler i rummet än vad de flesta kan se – många i publiken har ju sina andar där. De som väljs ut för budskap är de personer där mediet kan se att ”det lyser”, där det för mediet är uppenbart att det finns en ande som är angelägen om att få kontakt. Många tycker att det är stimulerande att sitta och lyssna på vilka budskap andra får. Det kan vara ett mjukt sätt att närma sig andligheten utan att själv vara engagerad. Energierna i rummet gör att alla får en upplevelse som är väldigt speciell. Som storseansbesökare kan du få upplevelser efteråt, när du kommer hem. Det kan hända att du känner närhet eller drömmer om bortgångna anhöriga.

Visa utställare
SuJok

Zonterapi i handen

Visa utställare
Taktil massage

Taktilmassage är vård i form av beröring. Beröringen sker i lätta och lugna strykningar som följer ett medvetet rörelsemönster. Taktil massage kan ges som ett komplement inom rehabilitering, omvårdnad eller friskvård.

Visa utställare
Tarot

En kortlek som består av 78 st kort och som bl a används för att förutsäga framtid, ge vägldening, självkännedom m m.

Visa utställare
Tidigare liv

Enligt reinkarnationsteorier anses vi leva och återfödas i flera liv. Vi bär med oss energi- och s k cellminnen från våra tidigare liv, vilka man kan få kontakt med under Tidigare liv-regressioner. Dessa minnen kan ibland hjälpa oss att förstå varifrån våra rädslor t ex bottnar i, om vi inte funnit orsaken i det nuvarande livet.

Visa utställare
Tidigare liv meditation

Meditation med avsikt att nå och få upp minnen från tidigare liv.
Se Tidigare liv.

Visa utställare
Tidigareliv kanalisering

Information och minnen från tidigare liv, kanaliserade via andevärlden till ett medium att förmedlas till den person som bär på dessa minnen.
Se Tidigare liv.

Visa utställare
Transhealing

I en transhealing försätter sig ett medium i ett transtillstånd, d v s ”överlåter” kontrollen av sin kropp till hjälpare i Andevärlden. Andevärlden kan då kontrollera delar av mediumets undermedvetande för att på så vis komma i närmare kontakt med, och kanalisera/styra helande energier till en person, utan att mediumet deltar aktivt.

Visa utställare
Trumresor

Inom shamanismen används trumresor för att försätta sig i ett djupare meditativt eller i trans-tillstånd med hjälp av trummandets rytm. Trumresor görs oftast i grupp då någon trummar och övriga deltagare går in i meditationstillstånd. Många gånger möter man djur från andevärlden vid dessa meditationer, en del av dem kan vara ens ”eget kraftdjur”.

Visa utställare
Zonterapi

Enligt zonterapi (även reflexzonterapi, reflexologi) kan kroppen indelas i olika lodräta skikt, zoner, från huvud till fötter och händer. Vid obalans eller sjukdom reagerar zonpunkterna för respektive organ med att ömma. Behandling ges genom att trycka på dessa zonpunkter och stimulera energi och blodgenomströmning till det område som är i obalans.
Kroppens alla organ anses representerade bl.a. på fötterna, och man behandlar oftast där. Zonpunkter finns enligt zonterapin även på öronen och övriga kroppen.

Visa utställare