Astrologi och tidigare liv

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Lotta Sjöberg kommer att hålla föredraget "Astrologi och tidigare liv".

Den börjar kl 15.15 söndag 27 mars i föredragsrum 5.

GRATIS
Se Hallkarta
Ett föredrag om att vi levt ett tidigare liv. Hur kan jag se det i min födelsekarta? Hur kan jag se det och veta för att få hjälp i detta livet. Vi tittar på ett exempel och beskriver detta mer ingående. Jag kan få många ledtrådar i detta liv genom att få en djupare förståelse.