Venus och Mars, hur påverkar de mig i min Astrologiska karta?

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

L. Sjöberg,Y. Pettersson kommer att hålla föredraget "Venus och Mars, hur påverkar de mig i min Astrologiska karta?".

Den börjar kl 15.15 lördag 26 mars i föredragsrum 5.

GRATIS
Se Hallkarta
Hur påverkar planeterna mig? När man pratar om Venus och Mars pratar man ofta om den feminina kraften och maskulina. Hur kan man se det i sin födelse karta och hur påverkar det mig? Vi beskriver detta som nyligen hänt när Venus och Mars just har mötts.