Vägen till Ljuset – You Are Ascending Now

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Camilla Aurea Kumara kommer att hålla föredraget "Vägen till Ljuset – You Are Ascending Now".

Den börjar kl 11.30 söndag 07 april i föredragsrum 1.

200 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 7b
Se Hallkarta
Med ljusspråk, Light Language, i toner och ord rör sig Camilla Aurea KumaRa lätt över dimensionsgränserna. I samskapande med Guiderna, High Council of Light, aktiverar hon själens och hjärtats klarhet bortom begränsande programmeringar. Direktkanaliserad workshop om uppstigningen, hur du medskapar verkligheten samt om inre och yttre portaler. Camilla är internationellt verksam spirituell guide.