Vägen till din sanna kraft i magikerns och prästinnans tid

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Branka Okeijn kommer att hålla föredraget "Vägen till din sanna kraft i magikerns och prästinnans tid".

Den börjar kl 13.00 söndag 26 mars i föredragsrum 12.

150 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 6a
Se Hallkarta
Många profetior har talat om denna tid då människans utveckling tar ett stort språng och vår medvetenhet når en nivå där vi själva kan forma våra liv. 2023 håller en magisk energi och öppnar vägar för oss att komma i samklang med vår livsväg. Lär dig hur du gör, varför du ska göra det och hur du är i kontakt med din sanna kraft. Med Branka Okeijn, Transformational Coach och andlig vägledare.