Vägen till Din Inre Kraft

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Ann-Marie Alvarsdotter kommer att hålla föredraget "Vägen till Din Inre Kraft".

Den börjar kl 13.00 lördag 29 oktober i föredragsrum 9.

100 kr
Se Hallkarta
Från helt avstängd till fullt levande. Är det möjligt? Övergrepp av olika slag har de flesta varit med om, en del fysiskt andra mentalt eller känslomässigt. Hur kan vi hitta vår egen Inre Kraft och stå kvar i nuet trots övergrepp och trauman? Ann-Marie Alvarsdotter har gjort resan och berättar hur det är möjligt att våga leva igen. Hypnosterapeut, Naturguide, Konstnär mm.