Våga vara bra! – Hitta din inneboende kraft och potential

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Kjell Haglund kommer att hålla föredraget "Våga vara bra! – Hitta din inneboende kraft och potential".

Den börjar kl 12.30 söndag 30 oktober i föredragsrum 7.

GRATIS
Se Hallkarta
Lev som du vill! Inte som du lärt dig! Våga vara bra!