Vad är Sound Healing Journey?

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Marcus Frenell kommer att hålla föredraget "Vad är Sound Healing Journey?".

Den börjar kl 14.15 lördag 26 mars i föredragsrum Scenen.

GRATIS
Se Hallkarta
Vad är Sound Healing Journey? Vad är potentialen med det? Hur kan vibrationer påverka våra kroppar, vårt sinne? Det är några frågor som vi kommer prata om under detta föredrag. Vi kommer också få göra en kortare Sound Healing Journey tillsammans under detta tillfälle. Marcus Frenell är sångare och musiker och har hållit Sound Healing Journeys i ca 4 år.