Utomjordiska Kontakter – Föredrag med Meditation

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Ingrid Kronholm kommer att hålla föredraget "Utomjordiska Kontakter – Föredrag med Meditation".

Den börjar kl 14.00 lördag 26 mars i föredragsrum 11.

100 KR. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 13
Se Hallkarta
Ingrid Kronholm är ljusbärare, healer och multidimensionell kanal. Under de senaste åren har hon blivit kontaktad av ett antal utomjordiska grupper och jobbar nu med dem i sin egen process och kanaliserar budskap, uppdateringar och healing till klienter. I föredraget berättar hon om detta samarbete och avslutar med en meditation där du får uppleva kontakt med några av dem och budskap till gruppen.