Utforskandets äventyrliga natur i andra världar

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

M. Ekberg & S. Ollmar kommer att hålla föredraget "Utforskandets äventyrliga natur i andra världar".

Den börjar kl 15.30 söndag 29 oktober i föredragsrum 1.

GRATIS
Se Hallkarta
En konstnär och en naturvetenskaplig forskare, som båda praktiserat Den andliga frihetens väg under många år, berättar om upplyftande personliga erfarenheter som steg för steg lett till djupare insikter om den så kallade verkligheten. Ett extra vokalt musikinslag ingår i presentationen, som sponsras av Eckankar i Sverige