Upptäck kraften i “Den Helande Triangeln”

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Branka Okeijn kommer att hålla föredraget "Upptäck kraften i “Den Helande Triangeln”".

Den börjar kl 14.30 söndag 29 oktober i föredragsrum 1.

150 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
Ett livsförändrande medvetandekoncept som automatiskt höjer din frekvens. Transformera dina tankemönster kring balans, känslor, tankar och relationer. Gå till botten med det som stressar dig, hindrar dig och gör att du fastnar. Du kan använda detta mentala verktyg för att hantera stagnerad energi, utmattning, blockeringar, självförnekelse och för att transformera dysfunktionella relationsmönster.