Trumresa med Fia Almenius, Änglarnas vrå

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2022

Fia Almenius kommer att hålla föredraget "Trumresa med Fia Almenius, Änglarnas vrå".

Den börjar kl 16.15 söndag 30 oktober i föredragsrum 5.

200 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 18
Se Hallkarta
Trumman är ett kraftfullt verktyg för Shamanen för att resa mellan de olika världarna, den undre, denna och den övre. Där kan vi träffa på våra kraftdjur, guider, andevärlden mm.Trummans vibrationer känns i kroppen och vi kan känna hur tung energi frigör sig. Tung energi kan vara våra egna tankar, känslor, situationer, relationer, andras energier samt stress och vi känner oss lättare och gladare.