Trendenser inom vardagsmagi

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Moderator Tanja Dyredand och spännande gäster kommer att hålla föredraget "Trendenser inom vardagsmagi".

Den börjar kl 15.30 söndag 29 oktober i föredragsrum SCENEN.

GRATIS
Se Hallkarta
Andlighet är ingen trend men Trendpanelen, bestående handplockade gäster, pratar spännande "trendenser inom vardagsmagi" och ger inspiration på plats.