Transsession med budskap från Universum

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Camilla Brolin kommer att hålla föredraget "Transsession med budskap från Universum".

Den börjar kl 15.30 söndag 27 mars i föredragsrum 12.

200 KR. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 3a
Se Hallkarta
Under denna session försätter sig Camilla i ett transtillstånd. Det innebär att hon släpper fram ett annat medvetande i sin kropp som kommer att förmedla budskap till deltagarna. Den entitet som kommer fram är Ärkeängel Mikael. Han förmedlar kärleksfulla budskap till gruppen och även till så många deltagare som möjligt. Deltagarna behöver hålla en positiv och hög energi under sessionen.