Transseans med Thoth via Paula Rabenius

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Thoth via Paula Rabenius kommer att hålla föredraget "Transseans med Thoth via Paula Rabenius".

Den börjar kl 12.00 söndag 27 mars i föredragsrum 11.

200 KR. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 2b
Se Hallkarta
Thoth är en andlig energi, en skaparkraft som berättar och förklarar Livets stora frågor för oss. Han undervisar, ger verktyg och leder meditationer om den Gyllene tidsåldern. Han talar om vad som försiggår på planeten, vad känslor och tankar har för betydelse och beskriver vad vi kan göra för att höja vårt medvetande. Varje föredrag är unikt där du uppdateras genom koder från Atlantis.