Tidigare liv meditation

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Ewa Hermansen kommer att hålla föredraget "Tidigare liv meditation".

Den börjar kl 13.30 lördag 26 mars i föredragsrum 12.

100 KR. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 17
Se Hallkarta
I en Tidigare liv meditation kan du få uppleva något av dina tidigare liv. Det blir en unik och personlig erfarenhet och många får aha-upplevelser. När du går tillbaka till tidigare liv kan du få svar på orsaken till ev fobier och få hjälp med din personliga/andliga utveckling mm. Vi börjar med en lång avslappning och avslutar med att de som vill berättar om sina upplevelser. Varmt välkomna!