Tiden mellan liv meditation

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Ewa Hermansen kommer att hålla föredraget "Tiden mellan liv meditation".

Den börjar kl 13.30 söndag 27 mars i föredragsrum 7.

100 KR. FÖRKÖP I MONTER Hall C rad 17
Se Hallkarta
I en Tiden mellan liv meditation kan du få svar på de val du gjorde, t.ex ang föräldrar och vad din plan/livsuppgift är för ditt liv. Du kan träffa guider, änglar, anhöriga m.fl. Av dom kan du få information, lärdomar och visdomar. Jag berättar lite om mig själv, sedan kör jag en lång avslappning och därefter guidar jag er till tiden mellan era liv, där ni upplever allting själv. Varmt välkomna!