Storseans med Medium Max

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Medium Max kommer att hålla föredraget "Storseans med Medium Max".

Den börjar kl 10.45 söndag 29 oktober i föredragsrum 8.

100 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
Göteborgsbaserad Medium Max förmedlar kärleksfulla budskap från Andra Sidan.