Storseans med Medium Max

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2023

Medium Max kommer att hålla föredraget "Storseans med Medium Max".

Den börjar kl 15.00 lördag 25 mars i föredragsrum 12.

100 kr. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 2a
Se Hallkarta
Göteborgsbaserat Medium Max förmedlar kärleksfulla budskap från Andra Sidan