Storseans med Medium Max

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2022

Medium Max kommer att hålla föredraget "Storseans med Medium Max".

Den börjar kl 14.30 lördag 26 mars i föredragsrum 12.

100 KR. FÖRKÖP I MONTER Hall AB rad 2a
Se Hallkarta
Göteborgsbaserad Healer och Medium Max förmedlar kärleksfulla budskap från Andra Sidan.