Storseans med medium Elisabeth Willenfeldt

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Elisabeth Willenfeldt kommer att hålla föredraget "Storseans med medium Elisabeth Willenfeldt".

Den börjar kl 16.30 lördag 28 oktober i föredragsrum 1.

150 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta