Storseans med medium Ann-Marie Hedin

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Höst 2023

Ann-Marie Hedin kommer att hålla föredraget "Storseans med medium Ann-Marie Hedin".

Den börjar kl 15.30 lördag 28 oktober i föredragsrum 7.

200 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta