Storseans

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Medium Elisabeth Willenfeldt och Jakob kommer att hålla föredraget "Storseans".

Den börjar kl 16.30 lördag 06 april i föredragsrum 1.

150 kr, vid föredragsrummet
Se Hallkarta
Elisabeth och Jakob kommer att ta in kontakter från andra sidan.