Storseans

Informationen på den här sidan gäller Harmoni Expo
 Vår 2024

Pehr Trollsveden kommer att hålla föredraget "Storseans".

Den börjar kl 11.00 lördag 06 april i föredragsrum 12.

250 kr, vid föredragsrummmet
Se Hallkarta